เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี จลนเคมี เคมีไฟฟ้า ระบบคอลลอยด์ เคมีพื้นผิวและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

Thermodynamics. Chemical equilibrium. Chemical kinetics. Electrochemistry. Colloidal system. Surface chemistry and industrial applications.