หลักการกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายและการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขั้นเริ่มต้น โรคอ้วน โรคหอบหืด ฯลฯ ข้อควรระวัง ข้อห้ามปฏิบัติ การรับประทานอาหาร รวมถึงวิธีการประเมิน ความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย

Principles of exercise programming and providing accurate and appropriate recommendation for people with health problems, namely, high blood pressure, diabetes, high cholesterol, first stage heart disease, obesity, asthma, etc., Precautions, prohibition, diet, and methods of readiness assessment before exercises.