กฎหมายและจรรยาบรรณเกี่ยวกับสัตว์ เน้นมิติทางกฎหมาย ทางสังคม และทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน สัตว์ป่าและสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและสัตว์ที่เลี้ยงเพื่องานวิจัย มีการศึกษานอกสถานที่

ANIMAL LAWS AND ETHICS FOCUSING ON THE LEGAL, SOCIAL AND BIOLOGICAL DIMENSION OF COMPANION ANIMALS, WILDLIFE AND ANIMALS RAISED FOR FOOD AND RESEARCH. FIELD TRIPS REQUIRED.