พัฒนาการและเทคโนโลยีของการถ่ายภาพ การถ่ายภาพด้วยดิจิทัล แสงกับการถ่ายภาพ เทคนิคการจัดแสงในสตูดิโอ เทคนิคการจัดทำแบบ (Posing Technique) หลักการจัดองค์ประกอบภาพเทคนิคการถ่ายภาพประกอบต่างๆ เช่น การถ่ายภาพโฆษณา การถ่ายภาพเพื่อชีวิตและสังคม การสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากกระบวนการในห้องมืดและจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีการศึกษานอกสถานที่