หลักการทำงาน เทคนิคและวิธีใช้งาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน การให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการบำรุงรักษา การฝึกประสบการณ์การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา