วิธีการและเทคนิคเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อพัฒนา ความทนทาน ความแข็งแรง ความอ่อนตัว กำลัง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความสมดุลของร่างกาย และการประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เพื่อให้เหมาะกับกีฬาแต่ละประเภท รวมถึงการเป็นผู้ฝึกกีฬา