การผสมเทียม  เทคนิคในเลี้ยงเซลล์สัตว์  การแยกเซลล์สัตว์  การประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านโมเลกุล