หลักสถิตยศาสตร์พื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง การคำนวณหาน้ำหนักต่างๆ ที่กระทำ ต่อโครงสร้าง การวิเคราะห์หาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และอื่นๆ การเขียน ไดอะแกรมของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด อินฟลูเอ็นซไลน์ ทฤษฎีของการดัดและการโก่งงอ ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของอาคารเมื่อรับน้ำหนักภายนอก มีการศึกษานอกสถานที่