ศึกษาหลักการวางแผนบริหารแก้ปัญหาโครงการก่อสร้าง หลักการต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ ปัญหาของการทำงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับสถาปนิกและวิศวกร