เทคนิคชั้นสูงของการสร้างภาพเทคนิคและขั้นตอนหลังการผลิต การสร้างภาพเรขศิลป์ เคลื่อนไหว การถ่ายภาพฉากภาพยนตร์ การจับภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบและการปรับสี

Advanced technique of post-production and visual effects, including advanced motion graphics, rotoscoping, motion-tracking, compositing and colour correction.