ทักษะระดับมืออาชีพในการถ่ายภาพขั้นสูง ประวัติศาสตร์ภาพถ่ายและวิวัฒนาการตามหลัก ทฤษฎีการถ่ายภาพ การใช้แสงในห้องสตูดิโอ เทคนิคการพิมพ์ รวมทั้งการพัฒนากลวิธีการปรับแต่ง ภาพถ่ายดิจิทัล

Advanced and professional skills for history of photography and its evolution for the theoretical part. Professional studio lighting, printing techniques, retouching and digital photography.