ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบ พยาธิวิทยา สิ่งแวดล้อมและอาหาร ความผิดปกติของเลือด ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดและของเหลว ความผิดปกติในเด็กและคนชรา พยาธิวิทยาทั่วไปของเนื้องอก