ศึกษาความเป็นมา คุณสมบัติหลัก และการนำไปใช้ ของวัสดุก่อสร้างประเภท ไม้ อิฐ หินเหล็ก อลูมิเนียม โลหะและอโลหะต่างๆ ศึกษาวิธีการก่อสร้าง และโครงสร้างอาคารขนาดเล็ก ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง มีการศึกษานอกสถานที่