การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานกราฟิกสำหรับการสื่อสาร การสื่อความหมายของกราฟิก กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์งานโดยเน้นการสื่อแนวความคิดผ่านภาพประกอบ กราฟิก และตัวหนังสือ

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างภาพสามมิติในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้เทคนิคการสร้างสี แสงและเงา จากโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้กับงานออกแบบสำหรับการสื่อสาร โดยผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม