ประวัติและพัฒนาการของกีต้าร์และบทเพลงสำหรับกีต้าร์ โครงสร้างและเนื้อหาของบทประพันธ์ที่สำคัญ

History and development of guitar and guitar music; formal structure and content of major works in the genre.