ฝึกบูรณาการทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับยาที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพขององค์กรสากล

Practice of integrated skills and experience in design and development of pharmaceutical formulations in compliance with international quality regulations.