เทคนิคการโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การทดสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวชี้แถวลำดับหลายมิติสายอักขระ การดำเนินการระดับบิต เซต การเรียกซ้อนตัวเอง การจัดการแฟ้มข้อมูล ลิสต์เชื่อมโยง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน