ลักษณะและชนิดของพันธุ์ไม้ การแบ่งประเภทพันธุ์ไม้ วิธีการปลูก การบำรุงรักษาและการ ขยายพันธุ์ การกำหนดสถานที่ปลูก การเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับการออกแบบภายใน จัดสวน การออกแบบภูมิทัศน์ มีการศึกษานอกสถานที่