พื้นฐานแนวคิดของกิจกรรมสันทนาการ การตลาดเชิงกีฬาการตลาดความบันเทิง การจัดการจัดงานโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ศัพท์เฉพาะของหลักการจัดงานการตลาด การประยุกต์ใช้สันทนาการกับเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว ผลกระทบทางการเมืองบนกิจกรรมสันทนาการกระบวนการทางการท่องเที่ยว การจัดงานทางกีฬา การตลาดสันทนาการ การแบ่งตลาดสันทนาการ การตลาดซุ่มจู่โจม การเป็นผู้อุปถัมภ์ ลิขสิทธิ์ การได้รับการยืนยันจากคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก การวางแผนสันทนาการกีฬากับการจัดการการท่องเที่ยวการบริการ งานเทศกาล การตลาดในงานพิเศษ สันทนาการเชิงบูรณาการ กลยุทธ์การสื่อสารเชิงการท่องเที่ยว จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสัมคม เรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆในสถานการณ์ของตลาดร่วมสมัย

Foundation, concepts of leisure activities, sports marketing, entertainment marketing, overall events management related to tourism industry, various terms in event marketing principles, applications of leisure and tourism economy, political influences on leisure activities, tourism process, sports event, leisure marketing, leisure marketing segmentation, ambush marketing, sponsorship, licensing, celebrity endorsement, leisure and sport planning with tourism and hospitality management, festivals, special events marketing, integrated leisure, tourism communication strategies, ethics, social responsibility, other issues in current market situations.