พื้นฐาน คำจำกัดความ ความสำคัญของการบริหารการขาย ศิลปะของทักษะการขาย การสรรหานักขายและการฝึกอบรม กระบวนการแสวงหาลูกค้า ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรอง ผลตอบแทนการขายและการพิจารณาถึงโควต้าการขาย การประเมินผลงานของการนักขายและแรงจูงใจ การบริหารการดูแลลูกค้าและบริการหลังการขาย การรักษาลูกค้าและโครงการสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้า การฝึกฝนทักษะการขายอย่างมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างทางธุรกิจอุตสาหกรรม

Foundation, definition, significance of sales force management, art of selling skills, sales force recruitment and training, process of customer acquisition, negotiation techniques and skills, sales force compensation and quota considerations, sales force performance evaluation and motivation, customer care and after sales service management, customer retention, and customer relationship programme, practice professional selling skills with experts under various industry situations.