พื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟและชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ ระบบการจุดระเบิด วัฏจักรเชื้อเพลิงอากาศในอุดมคติ อุปกรณ์เพิ่มความดัน ไอดี และอุปกรณ์ขจัดไอเสียและมลพิษ สมรรถนะของเครื่องยนต์และการทดสอบ การหล่อลื่น

Internal combustion engine fundamentals, spark-ignition and compression-ignition engines, fuels and combustion, ignition systems, ideal air fuel cycle, supercharging and scavenging, performance and testing, lubrication.