บทนำของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ขนาดและน้ำหนัก สถิตย์ศาสตร์ของยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก พลศาสตร์ของยานยนต์ขณะเร่งและเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับแรงสั่นสะเทือน แรงต้านการเคลื่อนที่ สมรรถนะของยานยนต์

Introduction to internal combustion engine, dimension and weight. Statics of vehicles. Transmission system and brake system. Dynamics of vehicles while accelerating and braking. Steering and suspension system. Resistance force. Performance of vehicle.